Previous Next

Diákönkormányzat

Iskolánkban évek óta működik diákönkormányzat. A szervezetnek minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák tagja, azért jött létre, hogy a diákság érdekeinek védelmében fellépjen és szervezze az iskola diákéletét. Olyan választott testület, mely minden évben megújul, újraszerveződik.

Szeptemberben a harmadikos-negyedikes és a felső tagozatos osztályok tagjaik közül választják ki azokat a képviselőiket, akik egy tanéven keresztül lesznek az osztályközösség kapcsolattartói, a diákönkormányzat testületének tagjai.

Szeptemberben a harmadikos-negyedikes és a felső tagozatos osztályok tagjaik közül választják ki azokat a képviselőiket, akik egy tanéven keresztül lesznek az osztályközösség kapcsolattartói, a diákönkormányzat testületének tagjai.

Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az iskolában tanuló diákok többségét. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység maximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyermekek ezen kereteken belül tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, valamint lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereteken belül elsajátíthatják a közösségi lét, demokrácia játékszabályait. Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek. A szabadidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerni az értékes szórakozásnak és az egyéni érdeklődésnek a lehetőségét. Azonban meg kell kívánnunk, hogy a fiatalok a társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak figyelmet a magatartás kultúrájára, esztétikumára a színházban, társas összejöveteleken, előadásokon. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus segíti.

A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus, osztályfőnök fontos feladata. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

A diákönkormányzat feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltése. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjainak szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben.

Az iskolai diákönkormányzat munkáját a diáktanács irányítja, munkáját az intézményvezető által megbízott pedagógus segíti.

Szeptember

– Az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása 3-8. évfolyamokon
– Sportnap szervezési feladatai
– Alakuló ülés: feladatok megbeszélése, munkaterv, DÖK vezető választás
– „Csibeavató” megbeszélése
– Részvétel a „Szelektív szombat” rendezvényen
– Iskolarádió beindítása

Október

– „Legbarátságosabb tanterem” díj – osztálytermek dekorálásának értékelése
– Őszi hulladékgyűjtés megszervezése

November

– „Hallo-Martin!” rendezvény szervezésének segítése
– Dicséret és fegyelem – az ügyeleti renddel és fegyelemmel kapcsolatos ötletek

December

– Névadónk napja – koszorúzás
– Karácsonyi forgatag (hozzájárulások gyűjtése, tombola árusítása)

Január

– A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése
– Farsangi előkészületek
– Tanár – diák fórum előkészítése, megtartása

Február

– Farsang, álarckészítő verseny (osztályonként min. 3 db)
– Jelmezes felvonulás, disco a felsős tanulóknak

Március

– Tavaszi hulladékgyűjtés
– A „Frühlingsfreude” rendezvény szervezésének segítése

Április

– A költészet napja: „Madarak fák napja” – vetélkedők, kerékpártúra

Május

– Az OKÉV felmérés fontosságának megbeszélése
– Gyermeknap – Családi nap

Folyamatos feladatok a tanév során:

 • Havi rendszerességgel DÖK megbeszélések.
 • Minden iskolagyűlésen az aktuális feladatok ismertetése.
 • A tanulmányi- és sportversenyek eredményeinek folyamatos dokumentálása.
 • Hulladékgyűjtés.
 • A Suli-Rádió folyamatos üzemeltetése.
 • Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és a tantestülettel.
 • A diákönkormányzat képviselőinek részvétele az esetmegbeszéléseken.
 • Januártól a nyári- és a napközis táborok szervezése.

Különösen fontosnak tartom, hogy a DÖK – tagokkal olyan kapcsolatot alakítsunk ki, amely segítségével minden tanulóhoz eljutnak azok a dolgok, melyeket értékesnek tartunk. A diákok érezzék magukénak az iskolát, mely lassan sokuk számára első nevelési színhellyé válik. Vigyázzanak egymásra és az anyagi értékekre! Fontos olyan kötetlen programok szervezése, melyeket a diákok szeretnének, és részt is vennének a szervezésében, lebonyolításában. A diákönkormányzatnak: - egyetértési joga van a jutalmazásokban és büntetésekben; - véleményezési joga van a tanulókat érintő programokban; - javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos valamennyi kérdéskörre.

Juha Gabriella Diákönkormányzat patronáló tanár

juha-gabriella-biologia-konyvtar.jpg

Elérhetőségeink

 • dummy4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.

 • dummy+36(30) 176-6341

 • dummy+36(42) 512-826

 • dummy zelkiskola19@gmail.com

FENNTARTÓ

Nyíregyházi Tankerületi Központ;
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B B.épület
Tel: 42/795-315 E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

Search