Személyi- és tárgyi feltételek

Az 1980-ban átadott épületünk részleges felújítására az utóbbi hét évben került sor: világítás, vizes blokkok, tornaterem, öltözõk, aula, beltéri ajtók cseréje. Az ablakok, bejárati ajtók korszerűsítése mintegy 60%-ban készült el. Ezekre a fenntartó felújítási előirányzatként biztosította a fedezetet.

2014-ben az iskola minden nyílászáróját műanyagra cserélték, a külső homlokzat és a tető korszerű szigetelése is megvalósult az önkormányzat és pályázati forrás segítségével. Ugyanakkor szülői segítséggel, alapítványi támogatással, saját bevételeink felhasználásával alakítottuk ki a játszóhelyeket az udvaron, kosárlabda palánkok, lábtenisz háló került kihelyezésre, fára cseréltük az üveg lépcsőkorlátot. Felújításra került szülői segítséggel egy földszinti tanterem, illetve biztonságosabb burkolatra cseréltük a bejárat előtti területet. Felújítottuk mindkét informatika tantermünket. A 16 osztályterem mellett szak- illetve szakjellegû tantermekben folyik a nevelő-oktató munka: idegen nyelvi termek, informatika, kémia-földrajz, fizika-rajz, biológia, technika, tánc-dráma. A fejlesztő foglalkozások megtartására három helyiséget alakítottunk ki. Az iskolai könyvtár mellett idegen nyelvi (angol, német) könyvtárhelyiséget is működtetünk.

A 628 m2 -es tornatermünkben kiváló lehetőség nyílik nemcsak a tanórák, hanem a délutáni sportfoglalkozások, edzések tartására is.

Hatalmas ligetes játszó- és sportudvar biztosítja a szabadtéri lehetõségeket a gyerekek számára. Nagy hangsúlyt helyezünk a tantermek bútorzatának folyamatos korszerűsítésére. Az első három évfolyamon, az informatika és fizika termekben megtörtént a tanulói padok és székek cseréje az utóbbi három évben. 17 interaktív táblával rendelkezünk, melyből 10-et a TIOP 1.1.1. pályázat keretein belül kapott intézményünk. A TÁMOP 3.1.4 pályázat, a SMART és az MM Publications Kiadó támogatása révén jelentõsben bõvült a CD, DVD, interaktív taneszközök, szoftverek állománya, amelyet egyre inkább bevonunk a mindennapi munkába. 11 pedagógusunk rendelkezik személyi használatú iskolai laptoppal, de az informatika termeken túl a pedagógusok a tanári szobában is, a tanulók a könyvtárban is használhatják az internetet.

Image
Image
Image

Elérhetőségeink

  • dummy4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.

  • dummy+36(30) 176-6341

  • dummy+36(42) 512-826

  • dummy zelkiskola19@gmail.com

FENNTARTÓ

Nyíregyházi Tankerületi Központ;
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B B.épület
Tel: 42/795-315 E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

Search