adidas nmd human race shock pink release date pharrell x adidas nmd human race shock pink pharrell x adidas nmd human race shock pink first official look adidas nmd human race shock pink release date adidas nmd human race collection release date five adidas nmd human race colorways pharrell releasing soon pharrell adidas human race white blue pharrell x adidas nmd human race pharrell williams can seen rocking new adidas nmd human race colorway pharrell x adidas nmd human race pharrell x adidas nmd human race fall 2016 pack now available adidas originals x pharrell williams nmd hu collection release information adidas originals x pharrell williams nmd release information preview pharrell x adidas nmd human race shock pink pharrell adidas nmd human race links retailers pharrell adidas pharrell x adidas nmd human race fall 2016 colorways pharrell x adidas nmd human race shale blue pharrell x adidas nmd human race shale blue release date pharrell williams adidas nmd human race colorways
adidas ultra boost uncaged trace cargo release date adidas ultra boost uncaged trace cargo drops week adidas ultra boost uncaged trace cargo adidas ultra boost uncaged trace cargo release date adidas ultra boost uncaged chinese new year adidas ultra boost uncaged chinese new year adidas ultra boost uncaged chinese new year coming soon adidas ultra boost uncaged chinese new year adidas ultra boost uncaged chinese new year adidas ultra boost uncaged black wool adidas ultra boost uncaged black wool adidas ultra boost uncaged wool black first look adidas ultra boost wool 2016 adidas ultra boost uncaged crystal white vapour grey adidas ultra boost uncaged silver pack adidas ultra boost uncaged adopts silver boost cushioning adidas ultra boost uncaged clear grey 2 adidas ultra boost uncaged clear grey release date adidas ultra boost uncaged clear grey release date adidas ultra boost uncaged light grey hints of color
Iskolánkról
ABC - шаблон joomla Скрипты

Az alábbi bevett egyházak tartanak a 2021/2022-es tanévben hit- és erkölcstan oktatást az intézményben:

Magyar Katolikus Egyház
Görög Katolikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház

Iskolai képviselő: Tóth Eszter pedagógus

 

A köznevelési statisztika alapján a 2020/21. tanév nappalis tanulói létszám (5-8. évfolyamokon): 226 fő
A 2020/2021. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

 

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm iskolánk honlapján a 2021/2022. tanévben.
Ez a portál segít abban, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsunk intézményünkről. Remélem, hogy egy színes világ ablakai tárulnak a látogatók elé, ahol megmutatjuk, mit és hogyan dolgozunk, mire illetve kikre vagyunk büszkék, milyen hagyományokat ápolunk.

Pedagógusaink tapasztalata, felkészültsége azt a célt szolgálja, hogy a ránk bízott gyerekek képességeiknek megfelelő oktatásban részesüljenek.

Kollégáim kitartó munkájának eredményeképpen tanulóink jól, több területen kimagaslóan teljesítenek városi, megyei, területi illetve országos tanulmányi- és sportversenyeken egyaránt.

Kompetenciamérési eredményeink és a beiskolázási mutatóink is kiválóak.

Iskolánk specialitása a kéttannyelvű német és angol oktatás, melynek eredményeképpen 8. osztályos tanítványaink jelentős hányada tanév végére sikeres középfokú nyelvvizsgát szerez.

Remélem, minden információt megtalál, amire szüksége lehet a tájékozódáshoz.

Üdvözlettel:

Medve Róbert

tagintézményvezető

 

 

 

 

 

 

Zelk Zoltán - költő, prózaíró (Érmihályfalva, 1906.12.18. - 1981.04.23. Budapest) 

1906. december 18-án látta meg a napvilágot Érmihályfalván, e sáros, hepehupás Érmellék szűkösen élõ paraszt-zsidó-cigány világában egy szegény zsidó kántor gyermekeként. A család a Bihar megyei falu szélén málladozó vityillóban lakott.  

Bővebben: Névadónkról

 

suli1Iskolánk létesítését az tette szükségessé, hogy városunk dinamikus fejlõdése során felépült egy nagy lakónegyed, a Jósaváros.

A kezdés 1980. szeptember elsején volt. Iskolánk neve ekkor 19. Sz. Általános Iskola volt. Épületünk piros-sárga színérõl hamarosan „piros iskolaként” vált ismertté a városban.

1996-ban vettük fel a Zelk Zoltán nevet, majd 2005-től Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola néven működik intézményünk. Elhelyezkedése a régi városszél és az új lakónegyed határán van, benne 16 tanterem, egy nevelői szoba, négy iroda, egy tornaterem 4 öltözővel, ebédlõ konyhával található. A telek nagysága lehetõvé tette sportpálya és megfelelõ nagyságú udvar kialakítását.

2010. március 1-jétõl kaptunk engedélyt angol kéttannyelvû képzés indítására, így 2010. szeptember 1-jén egy német és egy angol kéttannyelvû osztállyal indítottuk a tanévet.

A 2011. évi intézményátszervezések eredményeként tagintézménnyé váltunk, így nevünk ismét változott augusztus 1-jétõl: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tagintézmény. Tagintézményvezetõnk Medve Róbert, aki 2012. augusztus 1-jétõl tölti be tisztségét. A 2011/2012-es tanévben Kovácsné Molnár Erika látta el ezeket a feladatokat. Korábbi igazgatónk, Bodnár Tiborné 2005-2011-ig vezette az iskolát. Néhai igazgatónk Dr. Szabó László 1980-tól 2005-ig látta el ezt a feladatot. Tantestületünk alapító tagjai- 49 nõ és 5 férfi- 29 különbözõ intézménybõl érkeztek és kovácsolódtak közösséggé. Testületünk jelenlegi létszáma 37 fõ. Kezdetben 27 tanulócsoportunk volt. A gyermeklétszám gyors növekedése miatt szükségessé vált, hogy átalakítással 4 újabb tanteremmel bõvüljünk. A város 1982-ben a Krúdy Gyula utcán lévõ két családi házat telekkel együtt átalakíttatta, így 5 tanteremmel ismét bõvült az iskola. 1981-ben indult a „Focisuli”. 1985-ben avatták fel a sportpályát. A Volán mögötti üres területen futó, futball, tenisz, tollaslabda, kézilabda, kosárlabda pálya épült 6262 m2-en. 1994-ben megalakult a DSK. Diákjaink részére nyári sporttáborokat, úszótanfolyamokat, sítáborokat szervezünk. „A nyelveken keresztül fedeztem fel a világot”- mondta J. P. Sartre. Napjaink igénye, az EU követelménye a nyelvismeret. Ez a jövõ nemzedéke számára is létkérdés. Iskolánk profilja kezdettõl az idegen nyelvû speciális osztályok indítása. Kezdetben az orosz tagozatos osztályok mûködtek. 1985-tõl angol tagozatos osztályokat szerveztünk. 1992-ben került bevezetésre a német két tanítási nyelvû oktatás- az országban negyedikként. Az emelt óraszámok mellett német nyelvi környezetben is gyakorolják a nyelvet tanítványaink (Mariazell, Semmering). 2010. szeptemberétõl angol kéttannyelvû képzés is folyik intézményünkben. Tanítványaink országos és megyei versenyek gyõztesei. Több tanulónk eredményes alap-, közép-, illetve felsõfokú nyelvvizsgát tett az elmúlt években.

„Idegen nyelvi oktatásért” Alapítványt hoztunk létre 1993-ban a Szabolcsi Építõk SE támogatásával.

suli2Napközis csoportok az osztályokhoz kapcsolódva mûködnek az iskola indulásától kezdve:

  • 1-2. évfolyamon iskolaotthonos formában;
  • 3-5. évfolyamon önálló napközis csoportok;
  • 6. évfolyamon tanulószobai csoport működik.

Megalakulásunk óta segítik a szülõk az iskolában folyó nevelõ-oktató munkát, elõször Szülõi Munkaközösség néven, majd Szülõi szervezet elnevezéssel. Az iskolában működõ gyermekszervezetek közül az elsõ alapításunkkor indult, 1980-ban 2937. Sz. Kilián György Úttörõcsapat néven, ami 1989-ben megszûnt. A diákönkormányzat (DÖK) a tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érvényesítési szervezete. A gyermek- és ifjúságvédelem a nevelõmunkánk szerves részét képezi. Ifjúságvédelmi felelõsünk együttmûködik a családdal, Családsegítõ Központtal, Oktatási Irodával, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Szociális Irodával és a Gyámhivatal megfelelõ szerveivel, valamint civil szervezetekkel. Szakmai munkánk legfontosabb alapelvei között szerepel a nemzeti és egyetemes kultúra megismertetése és a környezeti nevelés áll. A tanulók személyiségének fejlesztése, korszerû ismereteinek, készségeinek kialakítása, bõvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nagy hangsúlyt helyezünk az emberi értékek tiszteletben tartására, gondozására. Mindehhez olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink, tanáraink otthon érezhetik magukat. A fenti elvek alapján dolgozta ki tantestületünk az iskola pedagógiai programját Számítástechnika-informatika oktatására az 1987/88-as tanévtõl került sor az országban az elsõk között.

Az oktatás csoportbontásban folyik. 8 éve vezettük be az ECDL START vizsgára való felkészítést tanulóink körében, melyet igény szerint vehetnek igénybe. Az elmúlt években szép számban tettek sikeres vizsgát a felkészült tanulók.

1994-tõl dráma-pedagógia oktatás is folyik az iskolában. Újonnan kialakított helyiség segíti a képzést és az iskolai hangfelvételeket.

1999. márciusában indult az intézmény teljeskörû minõségirányítási rendszerének kidolgozása. A COMENIUS I. és COMENIUS II. Minõségirányítási modell kiépítése eredményes volt. Ezt a minisztérium helyi szemlével ellenõrizte és hagyta jóvá 2003-ban.

Személyi és tárgyi feltételeink segítik az eredményes sport (tollaslabda, atlétika, futball, kosárlabda) tevékenységet, a szabadidõ hasznos eltöltésének lehetõségét.

A mindennapos testnevelés érdekében tanulóink szervezett formában úszás-, és táncoktatáson vesznek részt.

Az iskolában folyó művészeti oktatás változatos formái közül választhatnak tanítványaink: agyagozás, üvegfestés, grafika, dráma.

zelk suli fotoHagyományaink kialakításának és tiszteletben tartásának fontos szerepe van nevelésünkben. Ezek közé tartoznak: Csibeavató Márton-napi lampionos felvonulás, mely 2010-tõl a Hallo Martin nevet viseli. A rendezvényen évrõl-évre részt vesz a szatmárnémeti „Liceul Teoretic German Johann Ettinger” testvériskolánk. Zelk Zoltán megyei szavalóverseny Karácsonyi forgatag a téli szünet elõtti utolsó tanítási napon szervezõdik, ahol vidám cserebere folyik a gyerekek között Tehetséggondozó megyei nyelvi verseny Farsang: az alsó tagozatosok számára egyéni jelmezek, a felsõ tagozatosoknak csoportos jelmezek bemutatásával. Minden résztvevõ gyõztes- tortát kapnak a gyerekek. Zelk-hét rendezvénysorozata: Dr. Szabó László Tollaslabda Emlékverseny, Megyei rajzpályázat Zelk Zoltán mûveihez, Megyei számítógépes grafikai illusztrációs verseny, Háziversenyek, Napközis Ki? Mit? Tud? – a napközis csoportok bemutatkozása. Gyermeknapi rendezvények az egészség jegyében, Tanév végi osztálykirándulások májusban. Nyári táborok: Harangodon, Szigligeten és Sporttábor az Iskolában.

 

Tagintézmény-vezető: Medve Róbert matematika-testnevelés

Tagintézmény-vezető helyettes: Heinrich László biológia-technika-informatika

 

Baltigh Frigyes: tanító-magyar-dráma,szakvizsgázott pedagógus 

Bodoróczkiné Nagy Marianna: magyar-angol

Csizmarikné Dancs Pálma: tanító

Deák Eszter: testnevelés-természetismeret

Dobra Ákos: matematika-informatika

Doroginé Soós Csilla: tanító, szakvizsgázott pedagógus

Fesztóryné Deák Diána: angol-biológia

Görömbeiné Pompár Erzsébet-tanító, német, szakvizsgázott pedagógus

Gulyásné Zichar Erika: tanító

Hajnal Zoltánné: biológia-technika-háztartásökonómia-életvitel tanár
                         differenciáló fejlesztő szakpedagógus

Heinrich László: biológia-technika-informatika, szakvizsgázott pedagógus

Jeney Béláné: tanító-német

Juha Gabriella: könyvtár

Kaibásné Lilik Éva Viktória: tanító

Kácsor Bernadett: iskolatitkár

Kádár Erzsébet: matematika, testnevelés, szakvizsgázott pedagógus

Kemecsei Erzsébet: tanító

Kovácsné Molnár Erika: tanító, matematika, szakvizsgázott pedagógus

Kovácsné Nagy Judit: angol-magyar

Laskainé Munkács Edina: tanító-angol

Lukácsnéné Sajtos Anikó: tanító

Markosné Somogyi Rita: történelem szakos bölcsész

Medve Róbert: testnevelés-matematika, szakvizsgázott pedagógus

Molnár Márta: német-történelem

Morauszky  Éva

Nagyné Fazekas Katalin: magyar, német

Nemesné Bodnár Brigitta: pedagógia tanár, szociálpedagógus

Pánczélné Király Erzsébet: fizika-matematika

Pere Mariann: angol, ének

Priksz Csaba Tamásné: tanító

Rinyu Ernesztina: tanító-zenetanár

Sallai István: biológia-testnevelés

Spitzmüller Szandra: földrajz, rajz spec.koll.

Szabó Lászlóné: tanító-testnevelés-mentálhigiéné-pedagógia

Szalma Evelin: tanító

Tallayné Jászai Mónika: pedagógiai asszisztens

Tarné Kovács Julianna: tanító

Tarné Lázár Annamária: matematika-informatika

Tóth Eszter: magyar-hittanár-addiktológiai konzultáns

Tóthné Sári Tímea: biológia-kémia-német, szakvizsgázott pedagógus

Tóthné Szkróbó Anita: német-orosz

Turi Sándorné: matematika-informatika

Vasenszki László: történelem, angol

Dr. Vinnainé Tóth Edit: biológia-földrajz