adidas nmd human race shock pink release date pharrell x adidas nmd human race shock pink pharrell x adidas nmd human race shock pink first official look adidas nmd human race shock pink release date adidas nmd human race collection release date five adidas nmd human race colorways pharrell releasing soon pharrell adidas human race white blue pharrell x adidas nmd human race pharrell williams can seen rocking new adidas nmd human race colorway pharrell x adidas nmd human race pharrell x adidas nmd human race fall 2016 pack now available adidas originals x pharrell williams nmd hu collection release information adidas originals x pharrell williams nmd release information preview pharrell x adidas nmd human race shock pink pharrell adidas nmd human race links retailers pharrell adidas pharrell x adidas nmd human race fall 2016 colorways pharrell x adidas nmd human race shale blue pharrell x adidas nmd human race shale blue release date pharrell williams adidas nmd human race colorways
adidas ultra boost uncaged trace cargo release date adidas ultra boost uncaged trace cargo drops week adidas ultra boost uncaged trace cargo adidas ultra boost uncaged trace cargo release date adidas ultra boost uncaged chinese new year adidas ultra boost uncaged chinese new year adidas ultra boost uncaged chinese new year coming soon adidas ultra boost uncaged chinese new year adidas ultra boost uncaged chinese new year adidas ultra boost uncaged black wool adidas ultra boost uncaged black wool adidas ultra boost uncaged wool black first look adidas ultra boost wool 2016 adidas ultra boost uncaged crystal white vapour grey adidas ultra boost uncaged silver pack adidas ultra boost uncaged adopts silver boost cushioning adidas ultra boost uncaged clear grey 2 adidas ultra boost uncaged clear grey release date adidas ultra boost uncaged clear grey release date adidas ultra boost uncaged light grey hints of color
Iskolatörténet
ABC - шаблон joomla Скрипты

 

suli1Iskolánk létesítését az tette szükségessé, hogy városunk dinamikus fejlõdése során felépült egy nagy lakónegyed, a Jósaváros.

A kezdés 1980. szeptember elsején volt. Iskolánk neve ekkor 19. Sz. Általános Iskola volt. Épületünk piros-sárga színérõl hamarosan „piros iskolaként” vált ismertté a városban.

1996-ban vettük fel a Zelk Zoltán nevet, majd 2005-től Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola néven működik intézményünk. Elhelyezkedése a régi városszél és az új lakónegyed határán van, benne 16 tanterem, egy nevelői szoba, négy iroda, egy tornaterem 4 öltözővel, ebédlõ konyhával található. A telek nagysága lehetõvé tette sportpálya és megfelelõ nagyságú udvar kialakítását.

2010. március 1-jétõl kaptunk engedélyt angol kéttannyelvû képzés indítására, így 2010. szeptember 1-jén egy német és egy angol kéttannyelvû osztállyal indítottuk a tanévet.

A 2011. évi intézményátszervezések eredményeként tagintézménnyé váltunk, így nevünk ismét változott augusztus 1-jétõl: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tagintézmény. Tagintézményvezetõnk Medve Róbert, aki 2012. augusztus 1-jétõl tölti be tisztségét. A 2011/2012-es tanévben Kovácsné Molnár Erika látta el ezeket a feladatokat. Korábbi igazgatónk, Bodnár Tiborné 2005-2011-ig vezette az iskolát. Néhai igazgatónk Dr. Szabó László 1980-tól 2005-ig látta el ezt a feladatot. Tantestületünk alapító tagjai- 49 nõ és 5 férfi- 29 különbözõ intézménybõl érkeztek és kovácsolódtak közösséggé. Testületünk jelenlegi létszáma 37 fõ. Kezdetben 27 tanulócsoportunk volt. A gyermeklétszám gyors növekedése miatt szükségessé vált, hogy átalakítással 4 újabb tanteremmel bõvüljünk. A város 1982-ben a Krúdy Gyula utcán lévõ két családi házat telekkel együtt átalakíttatta, így 5 tanteremmel ismét bõvült az iskola. 1981-ben indult a „Focisuli”. 1985-ben avatták fel a sportpályát. A Volán mögötti üres területen futó, futball, tenisz, tollaslabda, kézilabda, kosárlabda pálya épült 6262 m2-en. 1994-ben megalakult a DSK. Diákjaink részére nyári sporttáborokat, úszótanfolyamokat, sítáborokat szervezünk. „A nyelveken keresztül fedeztem fel a világot”- mondta J. P. Sartre. Napjaink igénye, az EU követelménye a nyelvismeret. Ez a jövõ nemzedéke számára is létkérdés. Iskolánk profilja kezdettõl az idegen nyelvû speciális osztályok indítása. Kezdetben az orosz tagozatos osztályok mûködtek. 1985-tõl angol tagozatos osztályokat szerveztünk. 1992-ben került bevezetésre a német két tanítási nyelvû oktatás- az országban negyedikként. Az emelt óraszámok mellett német nyelvi környezetben is gyakorolják a nyelvet tanítványaink (Mariazell, Semmering). 2010. szeptemberétõl angol kéttannyelvû képzés is folyik intézményünkben. Tanítványaink országos és megyei versenyek gyõztesei. Több tanulónk eredményes alap-, közép-, illetve felsõfokú nyelvvizsgát tett az elmúlt években.

„Idegen nyelvi oktatásért” Alapítványt hoztunk létre 1993-ban a Szabolcsi Építõk SE támogatásával.

suli2Napközis csoportok az osztályokhoz kapcsolódva mûködnek az iskola indulásától kezdve:

  • 1-2. évfolyamon iskolaotthonos formában;
  • 3-5. évfolyamon önálló napközis csoportok;
  • 6. évfolyamon tanulószobai csoport működik.

Megalakulásunk óta segítik a szülõk az iskolában folyó nevelõ-oktató munkát, elõször Szülõi Munkaközösség néven, majd Szülõi szervezet elnevezéssel. Az iskolában működõ gyermekszervezetek közül az elsõ alapításunkkor indult, 1980-ban 2937. Sz. Kilián György Úttörõcsapat néven, ami 1989-ben megszûnt. A diákönkormányzat (DÖK) a tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érvényesítési szervezete. A gyermek- és ifjúságvédelem a nevelõmunkánk szerves részét képezi. Ifjúságvédelmi felelõsünk együttmûködik a családdal, Családsegítõ Központtal, Oktatási Irodával, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Szociális Irodával és a Gyámhivatal megfelelõ szerveivel, valamint civil szervezetekkel. Szakmai munkánk legfontosabb alapelvei között szerepel a nemzeti és egyetemes kultúra megismertetése és a környezeti nevelés áll. A tanulók személyiségének fejlesztése, korszerû ismereteinek, készségeinek kialakítása, bõvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nagy hangsúlyt helyezünk az emberi értékek tiszteletben tartására, gondozására. Mindehhez olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink, tanáraink otthon érezhetik magukat. A fenti elvek alapján dolgozta ki tantestületünk az iskola pedagógiai programját Számítástechnika-informatika oktatására az 1987/88-as tanévtõl került sor az országban az elsõk között.

Az oktatás csoportbontásban folyik. 8 éve vezettük be az ECDL START vizsgára való felkészítést tanulóink körében, melyet igény szerint vehetnek igénybe. Az elmúlt években szép számban tettek sikeres vizsgát a felkészült tanulók.

1994-tõl dráma-pedagógia oktatás is folyik az iskolában. Újonnan kialakított helyiség segíti a képzést és az iskolai hangfelvételeket.

1999. márciusában indult az intézmény teljeskörû minõségirányítási rendszerének kidolgozása. A COMENIUS I. és COMENIUS II. Minõségirányítási modell kiépítése eredményes volt. Ezt a minisztérium helyi szemlével ellenõrizte és hagyta jóvá 2003-ban.

Személyi és tárgyi feltételeink segítik az eredményes sport (tollaslabda, atlétika, futball, kosárlabda) tevékenységet, a szabadidõ hasznos eltöltésének lehetõségét.

A mindennapos testnevelés érdekében tanulóink szervezett formában úszás-, és táncoktatáson vesznek részt.

Az iskolában folyó művészeti oktatás változatos formái közül választhatnak tanítványaink: agyagozás, üvegfestés, grafika, dráma.

zelk suli fotoHagyományaink kialakításának és tiszteletben tartásának fontos szerepe van nevelésünkben. Ezek közé tartoznak: Csibeavató Márton-napi lampionos felvonulás, mely 2010-tõl a Hallo Martin nevet viseli. A rendezvényen évrõl-évre részt vesz a szatmárnémeti „Liceul Teoretic German Johann Ettinger” testvériskolánk. Zelk Zoltán megyei szavalóverseny Karácsonyi forgatag a téli szünet elõtti utolsó tanítási napon szervezõdik, ahol vidám cserebere folyik a gyerekek között Tehetséggondozó megyei nyelvi verseny Farsang: az alsó tagozatosok számára egyéni jelmezek, a felsõ tagozatosoknak csoportos jelmezek bemutatásával. Minden résztvevõ gyõztes- tortát kapnak a gyerekek. Zelk-hét rendezvénysorozata: Dr. Szabó László Tollaslabda Emlékverseny, Megyei rajzpályázat Zelk Zoltán mûveihez, Megyei számítógépes grafikai illusztrációs verseny, Háziversenyek, Napközis Ki? Mit? Tud? – a napközis csoportok bemutatkozása. Gyermeknapi rendezvények az egészség jegyében, Tanév végi osztálykirándulások májusban. Nyári táborok: Harangodon, Szigligeten és Sporttábor az Iskolában.